Fråga facket Fråga facket

Orsak till att lämna facket. Ej fackligt anslutna arbetare


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Skäl att lämna facket – missnöje och dyrt

De som tidigare varit medlemmar i facket har i de flesta fall lämnat facket på grund av missnöje. Bland arbetare gäller detta 31 procent av de som lämnat facket medan 27 procent lämnade för att medlemskapet var för dyrt, 15 procent för att de bytt jobb och 12 procent för att de ansåg sig inte ha någon nytta av facket.

Jämfört med tidigare undersökningar har skälet att medlemskapet är för dyrt ökat betydligt, från 17 procent år 2006 till 27 procent år 2011. De som lämnat facket på grund av missnöje har minskat i motsvarande grad.

Visa tabell
Orsak till att lämna facket Ej fackligt anslutna arbetare
Missnöjd med facket 31
För dyrt 27
Bytte jobb 15
Ingen nytta av facket 12
Blev egen företagare 3
Började studera 2
Snart i pension 1
Blev arbetslös 1
Annat 7