Fråga facket Fråga facket

Vad anses det fackliga medlemskapet ge. LO-medlemmar


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Medlemskapets värde

En klar majoritet av LO-medlemmarna anser att deras fackliga medlemskap är av stort värde när det gäller fackliga kärnfrågor som löner, arbetsmiljö och anställningstrygghet. De flesta anser även att medlemskapet ger stöd och hjälp i olika situationer. Att medlemskapet även medför bonus i form av försäkringar och utbildning uppskattas också av de flesta.

Av samtliga LO-medlemmar anser 80 procent att det fackliga medlemskapet ger bättre anställningstrygghet, 66 procent att det ger möjlighet att påverka arbetsmiljön och 63 procent att det ger bättre löneutveckling. Inflytande över det egna arbetet anser dock endast 36 procent av LO-medlemmarna att medlemskapet ger.

Medlemskapet anses ge hjälp och stöd när det krisar på arbetet. Det gäller vid såväl hot om arbetslöshet, strejk och lockout som vid tvist med arbetsgivaren. Mellan 71 till 78 procent av LO-medlemmarna anser att det fackliga medlemskapet ger hjälp och stöd i dessa situationer.

Till detta kommer att över 80 procent av LO-medlemmarna anser att medlemskapet ger bättre försäkringsskydd och möjlighet att gå fackliga kurser.

Visa tabell
Anser att det fackliga medlemslapet ger...  LO-medlemmar
Bättre anställningstrygghet 80
Möjlighet att påverka arbetsmiljö 66
Bättre löneutveckling 63
Inflytande över egna arbetet 36
Trygghet vid strejk o lockout 78
Hjälp vid tvist med arbetsgivaren 77
Hjälp vid hot om arbetslöshet 74
Möjlighet kritiisera arbetsgivaren 71
Möjlighet att gå fackliga kurser 83
Bättre försäkringsskydd 82
Chans att påverka politikerna 30