Fråga facket Fråga facket

Miljömålsrådets utvärdering ”Miljömålen – nu är det bråttom”

Remissyttrande Miljömålsrådets översyn av Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål har resulterat i ett flertal ändringsförslag av såväl mål och delmål som de tre strategier som utvecklats för genomförandet. LO har tidigare anslutit sig till den huvudsakliga inriktningen av miljökvalitetsmålen och begränsar sig i detta yttrande till aspekter som har någon närmare anknytning till produk­tionsfrågor, sysselsättning och arbetsliv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning