Fråga facket Fråga facket

Ny företagshälsovård – Ny kunskapsförsörjning, SOU 2007:91

Remissyttrande LO och medlemsförbunden välkomnar en satsning på företagshälsovården och en utveckling med sikte på en bredare uppgift, en Företagshälsovård på tre ben. Resonemangen i betänkandet ligger väl i linje med LOs yttrande 2005 över företagshälsovårdsutredningen. Föreliggande yttrande begränsas till betänkandets resonemang och uppgifter. För övriga generella frågeställningar om företagshälsovården hänvisas till LOs tidigare nämnda yttrande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning