Fråga facket Fråga facket

Och aldrig mötas de två

Rapport Det finns många olika mått på boendesegregationen. Ett är att undersöka var människor med olika yrken bor och i vilken utsträckning olika kommuner är blandade yrkesmässigt. I denna rapport visas var tio olika yrkeskategorier bor i de tre storstadsregionernas kommuner. Rapporten är en del av LOs Jämlikhetsutredning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Illustration: Cristina Jäderberg

Var bor människor med olika yrken?

  • I undersökningen är hälften akademiker- och höglöneyrken (verkställande direktörer, civilingenjörer, läkare och jurister) och i ett fall en yrkeskategori som inte nödvändigtvis är högavlönad, men väl besitter ett högt kulturellt kapital: författare, journalister och tolkar. Den andra hälften utgörs av yrken, de flesta typiska LO-yrken, där lönerna i många fall är låga och anställningsförhållandena ofta osäkra: Kontorsassistenter och sekreterare, butikspersonal, vårdbiträden, lastbils- och bussförare samt städare och hemservicepersonal.
  • Som framkommer i rapporten finns det många kommuner i storstadsregionerna där höglöneyrkena är kraftigt överrepresenterade och arbetaryrkena kraftigt underrepresenterade, och vice versa. Det är relativt ovanligt att kommuner är mer blandade.
  • Var människor bor har implikationer för såväl deras verklighetsuppfattning som deras pendlingstider. Den socioekonomiska profilen på kommuninvånarna påverkar också i högsta grad kommunernas ekonomi och kan även tänkas påverka om och hur kommuner väljer att låta bygga nya bostäder. I en kommun som Danderyd arbetar mångdubbelt fler vårdbiträden och städare än vad som bor där. Samma mönster, om än i mindre skala, finns i flera andra välbärgade kommuner. De människor som bor i dessa kommuner är beroende av att det pendlar in personer från andra kommuner för att utföra dessa grundläggande jobb, men det är inte alltid intresset finns för att bygga bostäder som personer med dessa yrken har råd att efterfråga.

Ladda ned rapporten Och aldrig mötas de två (pdf)

Om Jämlikhetsutredningen

Rapporten är skriven av Marika Lindgren Åsbrink som en del av LOs Jämlikhetsutredning. Utredningen har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. 

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här