Fråga facket Fråga facket

Offentligfinansierade verksamheter- Modellens väg framåt

Rapport Denna rapport om våra offentligt finansierade verksamheter är framtagen inom ramen för ett välfärdsprojekt som initierades av LO-kongressen 2004. Välfärdstjänsterna är av central betydelse för hur vi medborgare formar våra liv. Tillgången till vård, skola och omsorg avgör i mångt och mycket vår frihet att själva bestämma hur vår tillvaro ska se ut. Att skapa detta oberoende för var och en – oavsett individuella förutsättningar – är grundplåten i den svenska välfärdsmodellen. Systemet bygger på långtgående ambitioner att omfördela såväl resurser som risker för att garantera alla medborgare trygghet. Omfördelningen sker dels mellan grupper i samhället och dels över individers livstid. Alla är med och finansierar välfärden och alla får del av den på lika villkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning