Fråga facket Fråga facket

Om tilltro till försäkringen och åsikter om den

Rapport Sjukförsäkringens värde ligger i att skapa trygghet. Den som drabbas av ohälsa och nedsatt arbetsförmåga ska genom försäkringen få ekonomisk trygghet, men också en garanti om stöd och hjälp för att komma tillbaka till arbete. Att den som kommer i behov av sjukförsäkringen får en rättssäker behandling är centralt för att trygghet ska skapas. Men värdet av varje försäkring ligger inte minst i att skapa trygghet genom vetskapen om att den finns med dessa egenskaper och att den träder in för den som kommer i behov av den.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning