Fråga facket Fråga facket

Orsaker till deltidsarbete 2018


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Hälften av arbetarkvinnorna arbetar deltid

  • Deltidsarbete är betydligt vanligare bland kvinnor än män och i synnerhet bland arbetarkvinnor. Av kvinnor i arbetaryrken arbetar totalt 48 procent, det vill säga nästan hälften, deltid. Motsvarande andel för tjänstemannakvinnor är ungefär en fjärdedel (24 procent). I arbetaryrken är 15 procent av männen deltidsarbetande och i tjänstemannayrken är det 10 procent av männen.
  • Orsakerna bakom deltidsarbetet handlar om flera samverkande (makt-)förhållanden. Det är viktigt att skilja på förhållanden som är knutna till arbetets organisering och arbetsgivares preferenser och förhållanden som är knutna till att mammor och pappor tar olika mycket ansvar för omsorgs- och hushållsarbetet.
  • Den enskilt största orsaken till att både kvinnor och män i arbetaryrken arbetar deltid är att det inte har gått att få eller hitta ett heltidsarbete. En orsak till deltidsarbete som också är knutet till arbetes organisering, och som nästan enbart arbetarkvinnor uppger, är att arbetet upplevs som alltför fysiskt eller psykiskt krävande för att orka arbeta heltid.
  • Deltidsarbete för vård av barn är en orsak som framför allt kvinnor i tjänstemannayrken uppger. Det är inte lika vanligt bland arbetarkvinnor. Bland män orsakas deltidsarbete sällan av vård av barn.  
  • Lösningarna för att komma tillrätta med en stor del av just arbetarkvinnors deltidsarbete måste sökas i arbetsorganisationens utformning. Kvinnor behöver få heltidsarbeten och arbetet behöver organiseras så att det blir möjligt att orka arbeta heltid. Ett stort ansvar för detta ligger hos arbetsgivarna.

Visa tabell
  Arbetaryrken
Kvinnor
Arbetaryrken
Män
Tjänstemannayrken
Kvinnor
Tjänstemannayrken
Män
Andra personliga skäl 3 1 3 1
Vård av barn 4 0 7 2
Egen sjukdom 4 2 3 1
Arbetet är fysiskt eller psykiskt krävande 5 1 2 0
Studier 7 3 2 2
Övrigt 9 3 5 2
Har inte fått eller hittat heltid 15 5 3 2