Fråga facket Fråga facket

Pension 2016 i procent av genomsnittlig ekonomisk standard


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Pension under låginkomstgränsen

Om en kommunalare respektive en industriarbetare hade pensionerats 2012 vid 63 års ålder kommer deras disponibelinkomster att ligga långt under en låginkomstgräns som beräknas som 60 procent av genomsnittlig ekonomisk standard. Kommunalaren skulle ha 46 procent av genomsnittlig ekonomisk standard och industriarbetaren 53 procent. 2016 kommer deras inkomster att ha stigit till 49 respektive 56 procent av genomsnittet.

Om kommunalaren och industriarbetaren pensionerades 2014 skulle kommunalarens inkomster 2016 ligga under låginkomstgränsen och industriarbetarens över. Om de i stället väntar med pension till 2016 skulle bådas inkomster ligga över låginkomstgränsen. Kommunalarens skulle ligga på 65 procent av genomsnittet och industriarbetarens på 75 procent.

Behov av bostadstillägg

Skulle kommunalarens och industriarbetarens förmögenhet understiga 100 000 skulle bostadstillägg utgå i alla alternativen utom då industriarbetaren pensioneras först 2016. Kommunalarens inkomster hamnar 2016 på 62-66 procent av genomsnittet beroende på när hon pensioneras.

För industriarbetaren stiger inkomsterna till 75 procent av genomsnittet då han pensioneras vid 67 års ålder vilket kan jämföras med 64-65 procent då han pensioneras vid 63 eller 65 år. Denna skillnad beror på att industriarbetaren inte är lika beroende av pensionssystemets skyddsnät som kommunalaren.

Visa tabell
  Pensionering 2012 Pensionering 2014 Pensionering 2016
Kommunalaren 49,1  55,8  64,7
Industriarbetaren 56,3  64,7  75,0
Låginkomstgräns 60,0  60,0  60,0