Fråga facket Fråga facket

Pensionering vid 63, procent av nettolön


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


50 procent av slutlönen

Om kommunalaren hade pensionerats 2012 vid 63 års ålder skulle hennes pension ha blivit 50 procent av slutlönen och efter skatt 49 procent av nettolönen. Vid 65 års ålder träder pensionssystemets skyddsnät in i form av garantipension och eventuellt bostadstillägg. Dessutom blir grundavdraget förhöjt i inkomstbeskattningen. Efter skatt kommer pensionen 2016 att uppgå till 54 procent av nettolönen. Skulle hon få bostadstillägg, skulle disponibelinkomsten bli 68 procent av nettolönen.

52 procent av slutlönen

Om industriarbetaren hade pensionerats 2012 vid 63 års ålder, skulle pensionen de två första åren uppgått till 52 procent av slutlönen och efter skatt 50 procent av nettolönen. Vid 67 års ålder skulle pension efter skatt stigit till 55 procent av nettolön och inklusive ett eventuellt bostadstillägg till 63 procent.

Långt under låginkomstgränsen

Om kommunalaren och industriarbetaren hade pensionerats 2012 vid 63 års ålder kommer deras disponibelinkomster att ligga långt under en låginkomstgräns som beräknas som 60 procent av genomsnittlig ekonomisk standard. Kommunalaren skulle ha 46 procent av genomsnittlig ekonomisk standard och industriarbetaren 53 procent. 2016 kommer deras inkomster att ha stigit till 49 respektive 56 procent av genomsnittet.

Visa tabell
  Bostadstillägg Pension efter skatt
Kommunal, 63 års ålder   48,8
Industri, 63 års ålder   50,3
Kommunal, 67 års ålder 13,9 54
Industri, 67 års ålder 7,7 54,9