Fråga facket Fråga facket

Problem i arbetet som ökat med anledning av pandemin


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Kvinnor i arbetaryrken har i högre utsträckning än män sett ett ökat antal problem med arbetsmiljön under pandemin. Det mest akuta, som upplevs av nästan hälften av arbetarkvinnorna, är personalbrist. Men även ensamarbete, en ansträngd fysisk arbetsmiljö, svårigheter att hålla kontakter smittsäkra och bristfällig information från chef eller ledning har varit problem som ökat i hög utsträckning under 2020.

Överlag har många av de problem som finns inom arbetaryrken, för både kvinnor och män, blivit ännu tydligare under pandemin.

Visa tabell
  Arbetarkvinnor Arbetarmän
Personalbrist 49 35
Outbildade vikarier 16 8
Bristfällig eller otydlig information från chef eller ledning 30 25
Svårt att få kontakt med ansvarig chef eller ledning 10 13
Kontakter med tredje person kan inte hållas smittsäkra 25 13
Pandemirelaterade konflikter 15  10 
Hotfulla situationer 3 2
Ansträngd fysisk arbetsmiljö 26 14
Ensamarbete 20 14