Fråga facket Fråga facket

Program för jämlikhet

Rapport Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna. Växande klyftor har stora konsekvenser; för demokratin, för sammanhållningen i samhället och för den enskilda människans makt och möjligheter i livet. LOs jämlikhetsutredning presenterar i dag sin slutrapport med de åtgärder som krävs för att vända utvecklingen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Ta tillbaka jämlikheten!

- Sverige har varit världens mest jämlika land. Med politiska åtgärder som utgår från vanligt folks villkor och behov så kan vi bli det igen. Vi behöver en ny skattepolitik som omfördelar resurser. Det är dags att ta tillbaka jämlikheten, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

En del av LOs förslag höjer statens intäkter, medan andra kostar pengar. Reformerna kräver dels omprioriteringar, dels en höjd skattekvot. Sveriges har också mycket starka offentliga finanser. Det är inte rimligt att bygga upp en ännu större buffert och därför behövs ett lägre satt överskottsmål. LO riktar också kritik mot januariavtalet, som begränsar den nuvarande regeringens möjligheter att driva på för ökad jämlikhet.

- Högerpolitiken har fått diktera villkoren alldeles för länge. Vanligt folk får betala priset. Det är galet, säger Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande.

Några av de 115 förslagen för ökad jämlikhet

  • Ny skattepolitik. Det behövs en generell skatteöversyn, men avgörande för att öka jämlikheten är att kapitalinkomster, så som räntor, utdelningar och vinster, beskattas mer rättvist. En vanlig arbetare betalar ofta betydligt högre skatt på sin lön än vad den som har inkomster från kapital betalar. Under de senaste decennierna har flera skatter på kapital och kapitalinkomster slopats eller sänkts kraftigt. Skatteundantagen som gynnar höginkomsttagare måste tas bort.
  • Jämlik skola. Föräldrarnas bakgrund har störst betydelse för hur bra en elev lyckas i skolan. Underkänt betyg för en skola som ska utjämna, inte spä på, orättvisa skillnader. För att alla elever ska lämna skolan väl rustade för livet och arbetslivet föreslår LO bland annat att skolvalet görs mer rättvist, skolpengen tas bort och resurser fördelas efter socioekonomi. En satsning på fritids – vad LO kallar lärfritids – med mer personal och fler aktiviteter skulle bidra till elevernas utveckling.
  • Bra bostäder till alla. 240 kommuner har bostadsbrist. Men byggtakten är låg, och det som byggs blir dyrt. LO föreslår därför att staten tar ett ökat ansvar för finansieringen, då kan byggtakten öka. I dag är byggkostnaderna höga och konkurrensen låg. Vi föreslår att ett statligt byggbolag inrättas, som kan öka konkurrensen och sänka kostnaderna. Vi vill också öka byggandet av hyresrätter i ägartunga områden. Boendesegregation cementerar ojämlikhet.

Ladda ned Jämlikhetsutredningens rapport (pdf)

Se presentationen av slutrapporten i LO Play

Presentationsbilder vid pressträffen (ppt)

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här