Fråga facket Fråga facket

Promemoria om beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner

Remissyttrande LO har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda promemoria från Socialdepartementet. Borttagandet av förmögenhetsskatten har, utöver fördelningspolitiska och intäktsmässiga konsekvenser, inneburit ett haveri för uppgiftsinsamling och kunskapen om hur förmögenheterna är fördelade. Nu pågår en mödosam uppbyggnad av denna kunskap igen. Ett område som påverkats är vissa delar av välfärdssystemen som tar hänsyn till eventuell förmögenhet för beräkning av rätten till förmåner. Det handlar om underhållsstöd, bostadsbidrag, bostadstillägg för pensionärer, äldreförsörjningsstöd och bilstöd till personer med funktionshinder men också om studiemedel.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning