Fråga facket Fråga facket

Reach - genomförande och sanktioner, SOU 2007:80

Remissyttrande REACH-förordningens principer utgör en relativt god grund för att komma till rätta med den omfattande kunskapsbrist som idag gäller för den stora merparten kemikalier, inte minst på arbetsplatserna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning