Fråga facket Fråga facket

Remiss av Centrala studiestödsnämndens promemoria Förslag till bestämmelse om interimistiska beslut

Remissyttrande LO konstaterar att det är mycket stora skillnader i de vinster som kan göras med de föreslagna åtgärderna. De felaktigt utbetalda studiestöden uppgår till drygt 6 miljoner när det gäller gymnasiestuderandes studiehjälp. Den beräknade summa som avser studerande som har erhållit felaktigt utbetalda studiemedel uppgår nästan till 100 miljoner.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning