Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemoria Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Remissyttrande LO anser inte att det är rimligt att införa särregler som kraftigt sänker skatten för ett antal extremt välavlönade individer. LO är därtill kritisk till hur utredningen redovisar de offentligt finansiella effekterna av förslaget.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning