Fråga facket Fråga facket

Remissvar SOU 2005:35, Krav på kassaregister Effekti­vare utredning av ekobrott

Remissyttrande Ekobrott och fusk är ett område som länge engagerat LO. Frågan berör alla medlemsförbund eftersom den rör sig på flera plan. Dels handlar det om finansieringen av den offentliga ekonomin, som möjliggör en rättvis fördelningspolitik, men även om mer arbets­platsanknutna problem. Den som fuskar i det ena gör det även i det andra och den arbetsgivare som inte gör rätt för sig mot samhället gör det inte heller mot de anställda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning