Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över remiss Statligt stöd vid korttidsarbete – en ny åtgärd vid djupa kriser Ds 2012:59

Remissyttrande I utredningen Statligt stöd vid korttidsarbete – en ny åtgärd vid djupa kriser presenteras ett förslag till hur ett system för stöd till korttidsarbete kan utformas i Sverige. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp inom Finansdepartementet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning