Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över remiss Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2014, i den del som berör förslaget om ändrade 3:12-regler

Remissyttrande LO är positiv till förslaget att justera 3:12-reglerna så att möjligheterna att omvandla inkomst av tjänst till inkomst av kapital stramas upp. Samtidigt kan LO konstatera att nya problem sannolikt kommer att uppkomma genom de förändringar som föreslås i remissen. LO menar att Sverige behöver en bred skattereform som ser över det svenska skattesystemet i sin helhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning