Fråga facket Fråga facket

Semester - en viktig välfärdsfråga för vuxna och deras barn

Rapport Människor anser att semester är viktig för välfärd och välbefinnande. LO har under ganska många år studerat semestervanorna och särskilt granskat hur vanligt det är bland olika grupper av anställda att man varken har tillgång till fritidshus eller har gjort någon semesterresa under det senaste året. Resultaten för år 2003 visar att drygt var fjärde LO-medlem, 26 procent, varken har tillgång till fritidshus eller gjort någon semesterresa under föregående år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning