Fråga facket Fråga facket

Semester- och fritidsvanor för arbetare och tjänstemän 2014

Rapport Klasskillnaden speglar sig tydligt i hur folk spenderar sin semester. År 2013 hade 30 procent av arbetarna varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till ett fritidshus eller husvagn under sin semester. Bland tjänstemän var motsvarande andel 14 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Semesterresa, fritidshus, husvagn

Bland arbetare är det främst ej facklärda arbetare som inte gjort någon semesterresa eller har fritidshus eller husvagn, 33 procent, och bland facklärda arbetare 25 procent. Bland tjänstemän är det främst lägre tjänstemän som varken har gjort en semesterresa eller har fritidshus eller husvagn, 21 procent, jämfört med 10 procent av de högre tjänstemännen.

Finanskrisen påverkade

Andelen arbetare som inte har gjort någon semesterresa eller har fritidshus eller husvagn ökade kraftig efter finanskrisen, från 27 procent år 2007 till 32 procent år 2011, vilket är en av de högsta nivåer som uppmätts. År 2012-2013 har dock andelen minskat något till dagens 30 procent. Tjänstemännens semestervanor påverkades däremot endast marginellt av finanskrisen. 

Läser inte böcker

Rapporten visar även stora klasskillnader i andra fritidsvanor som exempelvis att läsa böcker, gå på teater, motionera eller använda dator. Hela 40 procent av arbetarna och 19 procent av tjänstemännen läser aldrig böcker, 22 procent av arbetarna och 9 procent av tjänstemännen använder aldrig dator och 17 procent av arbetarna och 10 procent av tjänstemännen motionerar aldrig.

Rapporten Semester- och fritidsvanor för arbetare och tjänstemän (pdf)