Fråga facket Fråga facket

Varken semesterresa, fritidshus eller husvagn senaste året. År 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Klasskillnaden speglar sig tydligt i hur folk spenderar sin semester. År 2015 hade nästan var 3e arbetare, 32 procent, varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn det senaste året. Bland tjänstemän var motsvarande andel 15 procent.

Högst andel som varken har gjort en semesterresa eller har fritidshus är det bland ej facklärda arbetare, 35 procent, och lägst andel bland högre tjänstemän, 11 procent.

Visa tabell
Semesterresa och fritidshus 2015 Varken semesterresa, fritidshus eller husvagn
Ej facklärda arbetare 35
Arbetare 32
Facklärda arbetare 28
Lägre tjänstemän 21
Tjänstemän 15
Högre tjänstemän 11