Fråga facket Fråga facket

Varken semesterresa, fritidshus eller husvagn år 2018


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Varken semesterresa, fritidshus eller husvagn

Var tredje arbetare, 33 procent, hade varken gjort en semesterresa eller haft tillgång till fritidshus eller husvagn det senaste året. Bland tjänstemän var motsvarande andel 15 procent. Högst andel som varken har gjort en semesterresa eller har fritidshus är det bland ej facklärda arbetare, 36 procent, och lägst andel bland högre tjänstemän, 10 procent.

Klasskillnader i arbetslivet

Klasskillnaden i hur vi spenderar vår semester och fritid är en avspegling av klasskillnaden i arbetslivet där skillnaden i anställningsvillkor är stor mellan arbetare och tjänstemän. Exempelvis så är medellönen cirka 50 procent högre för tjänstemän än för arbetare medan andelen deltidsanställda och tidsbegränsat anställda är klart högre bland arbetare än bland tjänstemän.

Visa tabell
Semesterresa och fritidshus 2012-2013 Varken semesterresa, fritidshus eller husvagn
Ej facklärda arbetare 36
Arbetare 33
Facklärda arbetare 28
Lägre tjänstemän 24
Tjänstemän 15
Högre tjänstemän 10