Fråga facket Fråga facket

Sexuella trakasserier från andra personer än kollegor och chefer senaste 12 månaderna år 2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Kvinnor är de som i störst utsträckning utsätts för sexuella trakasserier på jobbet

Kvinnor i arbetaryrken är mest utsatta och då framför allt av andra personer än arbetskamrater. Hela 13 procent av kvinnorna i arbetaryrken har under det senaste året varit utsatta för sexuella trakasserier av någon annan, till exempel en kund eller en brukare.

En hotellstäderska ska inte behöva acceptera ”skämt” om att bjuda på ”något extra”. En undersköterska i hemtjänsten ska inte behöva värja sig från sexuella inviter utan att arbetsgivaren tar problemet på allvar. I kvinnodominerade yrken inom vård och service är utsattheten extra stor. Det är sektorer där många är sjukskrivna. Forskning visar att sexuella trakasserier i arbetet kan leda till stressreaktioner och försämrad psykisk hälsa.

Sexuella trakasserier handlar om makt och utsatthet på arbetsplatsen. Det behövs en satsning på ett systematiskt arbetsmiljöarbete där dessa frågor självklart ska ingå. Här kan fackförbunden göra mer genom att tala om sexuella trakasserier som arbetsmiljöproblem. LO vill också att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter tar ett gemensamt ansvar för att öka kunskapen sexuella trakasserier och hur det kan motverkas.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 13
Män