Fråga facket Fråga facket

Skatteförfarandeutredningens delbetänkande Tyst godkännande - ett nytt sätt att deklarera

Remissyttrande LO anser att förslaget är bra eftersom det innebär förenklingar i skattedeklarationen. Det finns dock en risk att dessa förenklingar kan leda till större problem för den anställde när en arbetsgivare inte har levererat in preliminärskatt. Därför behöver förslaget kompletteras med åtgärder som minskar möjligheten för en arbetsgivare att under en längre tid utan upptäckt kunna låta bli att leverera in preliminärskatt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning