Fråga facket Fråga facket

Skattesystemet - en dilemmabeskrivning. 2003

Rapport Syftet med denna skrift är att ge underlag för en diskussion inom fackföreningsrörelsen och det övriga samhället om skattesystemets framtida utveckling. De olika alternativ som presenteras är inte uttryck för LOs precisa uppfattning utan just olika tänkbara alternativ kring vilka debatten kan föras. Avsikten är att stimulera debatten om ett effektivare och rättvisare skattesystem som långsiktigt kan finansiera de offentliga trygghetssystemen och verka tillväxtfrämjande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning