Fråga facket Fråga facket

Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen, temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Remissyttrande LOs yttrande över Ds Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen – temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning