Fråga facket Fråga facket

Tidsbegränsad anställning 2018


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Tidsbegränsade anställningar är vanligast bland kvinnor i arbetaryrken

Sammantaget är de tidsbegränsade anställningarna mest utbredda i arbetaryrken, särskilt bland kvinnor. I arbetaryrken har 25 procent av kvinnorna och 17 procent av männen en tidsbegränsad anställning. Motsvarande siffror för kvinnor och män i tjänstemannayrken är betydligt lägre, 11 och 10 procent.

De tidsbegränsade anställningarna kan vara mer eller mindre otrygga till sin karaktär. De otryggaste anställningarna är de som innebär att vara anställd på allmän visstid, att kallas in vid behov eller att vara anställd per timme. Dessa typer av anställningsformer är till sin karaktär som allmänna visstider eftersom de bygger på korta anställningar som staplas på varandra utan något fast åtagande från arbetsgivares sida. Det är också de mest utbredda tidsbegränsade anställningarna.

Lösningarna för att komma tillrätta med en stor del av just arbetarkvinnors och -mäns tidsbegränsade anställningar måste sökas i arbetsorganisationens utformning. Det innebär att arbetsgivare måste ta ett betydligt större ansvar för att erbjuda fasta anställningar.

Visa tabell
  Arbetaryrken
Kvinnor
Arbetaryrken
Män
Tjänstemannayrken
Kvinnor
Tjänstemannayrken
Män
Objekts- och projektanställning 0 1 2 2
Säsongs- och ferieanställning 1 1 0 0
Övriga 2 2 1 2
Provanställning 2 3 1 2
Vikariat 6 2 2 1
Allmän visstidsanställning, behovs- och timanställning 13 8 4 3