Fråga facket Fråga facket

Tidsbegränsad anställning 2019

Anställda 20-64 år som är tidsbegränsat anställda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


De tidsbegränsade anställningarna är vanligast i arbetaryrken; 25 procent av kvinnorna och 17 procent av männen i arbetaryrken har en tidsbegränsad anställning. Motsvarande andel för kvinnor och män i tjänstemannayrken är betydligt lägre, 11 och 10 procent.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 25 11
Män 17 10