Fråga facket Fråga facket

Tidsbegränsade anställningsformer 2019

Tidsbegränsat anställda 20-64 år fördelade på typ av tidsbegränsad anställning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Tidsbegränsade anställningar kan vara mer eller mindre otrygga till sin karaktär. I SCB-statistiken är det få av de tidsbegränsat anställda som uttryckligen säger att de har en allmän visstidsanställning (AVA). Däremot är det vanligt att tidsbegränsade anställningar beskrivs som behovs- och timanställningar. Dessa är till sin karaktär som allmänna visstider eftersom de bygger på korta anställningar som staplas på varandra utan något fast åtagande från arbetsgivares sida.

Den mest utbredda typen av tidsbegränsad anställning för kvinnor och män i arbetaryrken är att kallas vid behov eller att vara anställd per timme. 55 procent av de tidsbegränsat anställda kvinnorna och 50 procent av männen har en allmän visstids-, behovs- eller timanställning.

Vikariat är också relativt vanliga. Mer så för kvinnor än för män. Provanställningar, som endast kan användas om syftet är att den ska övergå i en tillsvidareanställning, är över lag ganska ovanligt. Det är dock vanligare bland män än kvinnor. Såväl objekts- och projektanställningar som säsongs- eller ferieanställningar är begränsade inslag på svensk arbetsmarknad. De förstnämnda är vanligare i tjänstemannayrken och de sistnämnda i arbetaryrken.

NOT: Anledningen till att staplarna ibland inte summerar till 100 procent beror på att andelarna är avrundade till närmaste heltal.

Visa tabell
  Arbetaryrken Kvinnor Arbetaryrken Män Tjänstemannayrken Kvinnor Tjänstemannayrken Män
Allmän visstid, kallas vid behov, anställd per timme 55 49 33 29
Objekts- och projektanställning 2 3 14 21
Vikariat 22 12 23 13
Provanställning 8 19 13 18
Säsong- och feriearbete 5 7 4 3
Övriga 8 10 13 15