Fråga facket Fråga facket

Underlagsrapport - begränsa vinst i välfärden

Rapport Denna rapport innehåller ett batteri av åtgärder i syfte att komma tillrätta med de problem som brukare av skola, vård och omsorg vittnar om dagligen. Rapporten visar att LO-kongressens beslut från maj 2012 – om att införa en non-profit-princip i vården, skolan och omsorgen – är en önskvärd åtgärd och fullt möjlig att genomföra. Många av de förslag som presenteras i denna rapport kan genomföras redan i år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning