Fråga facket Fråga facket

Utbildningsdepartementets remisspromemoria, Olovlig frånvaro i skolan

Remissyttrande LO har lämnats möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående remisspromemoria och vill anföra följande. Skolk eller olovlig frånvaro i skolan är ett problem som måste tas på stort allvar när det förekommer. I promemorian framgår inte den totala omfattningen mer än en hänvisning till Skolverkets rapport (309, 2008). Hur stor den olovlig frånvaro är finns angivet, men är en uppskattning då inte alla kommuner och fristående skolor lämnat in efterfrågade uppgifter. LO menar att det skulle vara av intresse att få en mer precis kartläggning som också kan följas upp över tid. LO välkomnar att de fristående skolorna kommer att omfattas av samma regelverk.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning