Fråga facket Fråga facket

Utgifter för aktiva insatser som andel av BNP i Sverige och fem jämförbara länder 1985-2017


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


År 1985 hade Sverige klart högst utgifter för aktiva insatser i OECD, och mer än dubbelt så höga utgifter som genomsnittet för de jämförbara länderna Danmark, Finland, Belgien, Nederländerna och Frankrike. Till följd av nedprioriteringar sedan början av 1990-talet har allt fler länder gått om Sverige.

Visa tabell
  Sverige Fem jämförbara EU-länder
1985 1,91 0,91
1986 1,82 0,77
1987 1,69 0,93
1988 1,58 0,95
1989 1,38 0,922
1990 1,51 0,906
1991 2,17 1,03
1992 2,7 1,19
1993 2,6 1,3
1994 2,61 1,268
1995 2,06 1,276
1996 2,04 1,308
1997 2,03 1,236
1998 2,33 1,238
1999 2,11 1,248
2000 1,63 1,2
2001 1,47 1,178
2002 1,38 1,164
2003 1,06 1,144
2004 1,03 1,08
2005 1,1 1,022
2006 1,16 0,99
2007 0,97 0,926
2008 0,83 0,91
2009 0,91 1,05
2010 1,11 1,178
2011 1,16 1,12
2012 1,28 1,07
2013 1,35 1,068
2014 1,33 1,114
2015 1,26 1,086
2016 1,17 1,076
2017 1,25 1,068