Fråga facket Fråga facket

Utländsk näringsverksamhet i Sverige En översyn av lagstiftningen om utländska filialer, SOU 2010:46

Remissyttrande Vid årsskiftet 09/10 infördes EUs tjänstedirektiv i den svenska lagstiftningen bland annat förändrades regleringen för utländska filialer. Kravet i 2 § 2 st i filiallagen (1992:160) om att utländska näringsidkare i Sverige ska ha en i landet bosatt företrädare togs bort inom ESS-området med motiveringen att det var ett otillåtet krav vid etablering. Ett undantag infördes från kravet i förordningen om utländska filialer, 2 § 3 st, på filial för utländska företag som endast bedriver tillfällig näringsverksamhet i Sverige och är etablerade i ett annat land inom ESS-området. motiverade förändringarna med att ett krav på etablering av en filial för utländska företag i Sverige skulle strida mot den fria rörligheten för tjänster.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning