Fråga facket Fråga facket

Utrikesförvaltning i världsklass, En mer flexibel utrikesrepresentation - delbetänkande (SOU2010:32) av Utrikesförvaltningsutredningen

Remissyttrande Utredningen föreslår att utlandsmyndigheterna ska upphöra att vara egna myndigheter och istället föras in i Regeringskansliet som en del av utrikesförvaltningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning