Fråga facket Fråga facket

Utvärdering av överskottsmålet (Ds 2010:4)

Remissyttrande LO har getts möjlighet att ge synpunkter på rapporten Utvärdering av överskottsmålet (Ds 2010:4). I rapporten redovisas det arbete som bedrivits med att förtydliga motiven, utformningen och uppföljningen av överskottsmålet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning