Fråga facket Fråga facket

Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010

Remissyttrande Utvärderingen har på finansutskottets uppdrag genomförts av professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet. Goodharts och Rochets utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet under åren 2005-2010 är till övervägande delen positiv, i synnerhet med tanke på den globala finansiella kris som inträffade 2007-2008.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning