Fråga facket Fråga facket

Utveckling av god företagshälsovård – ny lagstiftning och andra åtgärder, (SOU 2004:113)

Remissyttrande Engagemanget för en bra företagshälsovård är bland LOs medlemsförbund stort. Utredningen har i stort mottagits positivt bland förbunden som ett steg i rätt riktning. En ny lagstiftning som kvalitetssäkrar företagshälsovården välkomnas. Även företagshälsovårdsnämnden samt att ALI ges ett tydligt ansvar för utbildningarna är positivt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning