Fråga facket Fråga facket

Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur

Remissyttrande LO har fått möjligheten att lämna synpunkter på Valideringsdelegationens slutrapport och vill framföra följande. Rapporten i sig är svårtillgänglig och det är svårt att få en sammanhängande bild av delegationens arbete. Relationen mellan de förslag som delegationen lägger och vilka utgångspunkter som de kan härledas till i rapporten är vag och oklar. På grund av svårigheterna att få en sammanhängande överblick av hur den nationella strukturen är tänkt att utformas, lämnar LO sitt svar utifrån några för organisationen viktiga principiella ståndpunkter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning