Fråga facket Fråga facket

Vårdnadsbidrag - Familjepolitisk reform

Remissyttrande I departementspromemorian Vårdnadsbidrag. Familjepolitisk reform, ut­arbetas ett förslag på hur ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag kan konstrueras. LO avstyrker förslaget i sin helhet. Sverige har en av de, om inte världens, bästa och mest flexibla föräldraförsäkringssystem. Många länder studerar och strävar efter att efterlikna den svenska modellen, med individuella rättigheter som gynnar såväl arbetsutbud, jämställdhet, nativitet som föräldrars kontakt med sina barn. Vårdnadsbidraget kommer att innebära en kvinnofälla och få negativa effekter på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning