Fråga facket Fråga facket

Värk i kroppen procent 2014/2015


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Arbetarkvinnor lider mest av värk

  • Arbetsmiljöverket uppskattar att ungefär 20 procent av samtliga sjukfrånvarodagar är direkt kopplade till arbetsorsakade besvär. Skillnaden för kvinnor och män är påfallande stor: bland kvinnor skattades arbetsorsakade besvär förklara 25 procent av sjukfrånvaron och bland män var motsvarande andel 14 procent.
  • Enligt SKL 2014 tyder mycket på att skillnaden i arbetsförhållanden mellan kvinnor och män kan förklara en del av könsskillnaderna i sjukfrånvaro. Arbetarkvinnor är också de som allra högst utsträckning lider av värk.
  • Över 70 procent av arbetarkvinnor lider av värk, medan motsvarande andel för arbetarmän är 59 procent. Detta bör ses i relation till den ökande andel som anger att de är uttröttade i kroppen efter arbetet.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 72 61
Män 59 43