Fråga facket Fråga facket

Yrkesutbildning för bättre matchning på svensk arbetsmarknad

Rapport Sverige behöver en bättre matchning på arbetsmarknaden om vi ska klara konkurrensen på den globala marknaden. Många arbetsgivare vittnar om svårigheter att rekrytera personer med rätt kompetens samtidigt som alltför många saknar jobb. För att komma till rätta med denna matchningsproblematik krävs insatser inom utbildnings-, arbetsmarknads- och näringspolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Förslag för bättre kompetensförsörjning

LO och Svenskt Näringsliv har som arbetsmarknadens parter en viktig funktion att fylla. I detta dokument har vi identifierat insatser inom utbildningspolitiken som skulle underlätta för företagens kompetensförsörjning och för personer som önskar byta yrke mitt i livet.

Rapporten Yrkesutbildning för bättre matchning på svensk arbetsmarknad (pdf)