Fråga facket Fråga facket

Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om säsongsanställning, 2010/0210 (COD), samt företagsintern överföring av personal, 2010/0209 (COD)

Remissyttrande I syfte att underlätta för laglig migration och ökade möjligheter att utveckla EUs kunskapsbaserade ekonomi, föreslår EU-kommissionen en rad gemensamma regleringar gällande säsongsanställning samt företagsintern överföring av tredjelandsmedborgare (dvs med utomeuropeisk medborgarskap).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning