Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Finansdepartementets promemoria: Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting

Remissyttrande I promemorian föreslås något förändrade regler när det gäller inkomstutjämningen i förhållande till förslaget i betänkandet från Utjämningskommittén.08. Syftet är att minska inkomstutjämningens eventuella effekter på tillväxten. Departementet föreslår att kostnadsutjämningen ändras i enlighet med Utjämningskommittén.08:s förslag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning