Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Livförsäkringsutredningens betänkande Förstärkt försäkringstagarskydd

Remissyttrande LO är för en flytträtt som utgår från individens behov och inte från finansbranschens. De aktörer som argumenterar för en helt oreglerade flytträtt gör det i egenintresse eftersom det är enkelt att tjäna pengar på dessa individer som är i en utsatt position och har svårt att ställa rätt frågor. Därför är de viktigt att de anställda företräds av starka parter som kan ställa krav och säkerställa att pensionssparandet går till just pensioner och inte till vinster i finansbranschen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning