Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över remiss

Remissyttrande I sitt remissvar till regeringen om EUs finansfördrag är LO tydlig med att om krisen behandlas som en statsskuldskris som ska lösas genom nedskärningar, sänkta löner och försämrad arbetsrätt så kommer det endast att förvärra krisen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning