Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över remiss Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget, Ds 2012:48

Remissyttrande Syftet med protokollet ska vara att hantera förhållandet mellan EUs ekonomiska friheter och grundläggande rättigheter, däribland fackliga rättigheter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning