Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över remissen: Nystartszoner, SOU 2012:50

Remissyttrande Utredningen föreslår ett system med så kallade nystartszoner. Systemet innebär skattelättnader i form av nedsättning i sociala avgifter för företag i stadsdelar med så kallat utbrett utanförskap. Målsättningen är att skapa jobb och öka sysselsättningen i dessa områden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning