Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Standard för pensionsprognoser

Remissyttrande LO anser att det är bra att Pensionsmyndigheten föreslår att standarden ska vara en rekommendation. Inledningsvis fanns diskussioner om att göra standarden tvingande på så sätt att tjänstepensionsinstituten skulle vara tvungna att redovisa prognoser för alla försäkrade i de årliga pensionsbeskeden. LO menar att det skulle vara olyckligt. Prognoser är per definition osäkra och bygger på ett antal antaganden om framtiden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning