Fråga facket Fråga facket

Ingela Edlund på konferens hos amerikanska LO

Opinionsbildning Den nyliberala politik som förts i både Europa och USA har gynnat framfarten av högerextrema och främlingsfientliga krafter och skapat oro med osäkra anställningar och glesare sociala skyddsnät.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande
Facket måste nå de grupper som har osäkra anställningar. Foto: Christina Jonsson

Gemensamt problem att nå ut

Nu har det gått några veckor sedan LOs andre vice ordförande Ingela Edlund deltog i en konferens i USA den 10 maj med amerikanska LO, AFL-CIO, Friedrich Ebert-stiftelsen och Working America och har hunnit samla sina intryck.

Working America är en underorganisation till facket för dem som inte har ett jobb eller inte är medlemmar i något fackförbund.

- Jag kan konstatera att AFL-CIO och LO har mycket gemensamt, trots att villkoren skiljer sig från de förhållanden vi har i Sverige med deras sju procents organisationsgrad när vi i Sverige fortfarande har runt 70 procent. Men problemen är de samma. Vi har lika svårt att nå ut till de grupper som har osäkra anställningar, sms-jobbare och andra grupper som verkligen behöver fackets hjälp, säger Ingela Edlund.

Glesnande skyddsnät

Vi kan också konstatera att i Sverige har det sociala skyddsnätet blivit glesare och glesare medan i andra länder har de varit svaga redan från början. Så är det i USA, menar Ingela Edlund.

- Det är här grupper som Working America kan komma in. Man måste inte bli medlem där men kan ändå få information. De jobbar mycket politiskt inför valen och de försöker komma ut med de frågor som är viktiga för facket.

Konferensen hos amerikanska LO handlade om konsekvenserna av den ekonomiska politiken som har förts både i europeiska länder och i USA och hur den har påverkat framfarten av högerextrema, främlingsfientliga partier.

- I princip alla har problem med antingen partier eller individer, som Donald Trump i USA, som har mycket gemensamt med våra Sverigedemokrater. Trump kan gå ut och säga vad som helst och folk älskar honom i alla fall och Sverigedemokraternas företrädare kan gå ut och slåss med järnrör utan att det påverkar deras opinionssiffror negativt.

Det är ingen slump

- Just den här oron vi känner över att de växer sig starka, det kan inte vara någon händelse att detta sker samtidigt i stora delar av västvärlden.

Ingela Edlund skulle vilja ha mer kontakt med Working America för att gräva lite djupare för att se vad de står för och om något delvis går att överföra till svenska förhållanden.

- Det är en diskussion som hela tiden förs hos oss här hemma men det är svårt att skapa någon enighet på kongresser för hur vi ska ta hand om de här grupperna som inte har fasta jobb men vi måste hitta en lösning. Alla är medvetna att vi måste göra någonting men vi är inte överens om hur vi på bästa sätt ska nå de grupper som vi idag har svårast att nå.

Det finns ändå goda exempel i Sverige där förbunden hjälps åt med Facket i sommarland och vinterland. Det är en framgångsrik verksamhet.

- Det kan vara sådant vi ska satsa mer på, också under andra delar av året. Vi måste diskutera ihop oss med förbunden, säger Ingela Edlund.

Sverige är en förebild

Många länder ser på Sverige som ett paradis på jorden med vår starka sociala trygghet och framförallt ser man just nu Stefan Löfven som en stor förebild och det fick Ingela Edlund höra mycket i USA.

- Det förvånar mig inte när de säger, ni måste vara lyckliga som har Stefan Löfven och den regering ni har. Men här hemma slåss regeringen med låga opinionssiffror. Trots allt har regeringen genomfört en hel del och mer är på gång. Det är viktigt att vi hanterar oron och ser att politiken är viktig för att skapa framtidstro.

- LO behöver säga vad som behöver göras i politiken men också föra fram det som är genomfört, vad vi har fått, säger Ingela Edlund.

Ingela Edlund hos amerikanska LO.

Ingela Edlund längst till höger på bilden vid besöket hos amerikanska LO, AFL-CIO.

Läs om hur LO jobbar mot främlingsfientlighet och rasism.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.